Adatvédelem

Adatvédelem

Adatvédelem, GDPR, Cookie/Süti policy

Adatvédelmi és Süti/Cookie tájékoztató (verzió: 1.0)


Bevezetés

Jelen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a https://webremegy.hu/ weboldal (a továbbiakban: Weboldal) regisztrált felhasználói által önkéntesen megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

 • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: https://webremegy.hu | Tóth Norbert e.v.
Székhely: 2013 Pomáz, Bethlen Gábor utca 13/A
Postacím: 2013 Pomáz, Bethlen Gábor utca 13/A
Email: info@webremegy.hu
Telefon: 06-30-922-0087

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő: Tóth Norbert
Email: info@webremegy.hu
Telefon: 06-30-922-0087

Az adatfeldolgozó személye (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végző)

Adatfeldolgozó: Tóth Norbert
Email: info@webremegy.hu
Telefon: 06-30-922-0087

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre, valamint Süti/Cookie tájékoztató

Az adatkezelés célja, hogy a felhasználóknak a Weboldalra történő regisztrációja során valós személyek kapjanak hozzáférést az oldal nyújtotta szolgáltatásokhoz. További cél: tájékoztató elküldése emailben, kapcsolatfelvétel és hírlevél küldés (hozzájárulás esetén)

A Weboldalra történő önkéntes regisztráció során az alábbi személyes adatok kezelése történik:

 • Email cím - kötelező adat minden regisztrálni akaró felhasználó számára. Cél: csak valós emailcímről lehessen regisztrálni, megakadályozva a Weboldal elleni rosszindulatú támadásokat; a felhasználóval történő jövőbeni kommunikáció is ezen az emailcímen történik az igénybevett szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztató, hírlevél küldés (hozzájárulás esetén).
 • Vezetéknév - kötelező adat minden regisztrálni akaró felhasználó számára. Cél: a Weboldal nyújtotta szolgáltatás igénybevevőjének azonosíthatósága a szolgáltatás nyújtása során, valamint a kapcsolattartás
 • Keresztnév - kötelező adat minden regisztrálni akaró felhasználó számára. Cél: a Weboldal nyújtotta szolgáltatás igénybevevőjének azonosíthatósága a szolgáltatás nyújtása során, valamint a kapcsolattartás
 • Telefonszám - kötelező adat minden regisztrálni akaró felhasználó számára. Cél: a Weboldal nyújtotta szolgáltatás igénybevevőjével történő kapcsolattartás biztosítása, tájékoztatás nyújtása
 • Számlázási cím - kötelező adat minden regisztrálni akaró felhasználó számára. Cél: a Weboldal számlákat tudjon kiállítani az igénybevett szolgáltatások után
 • Cégnév (amennyiben tartalmaz személyes adatot) - kötelező adat minden regisztrálni akaró jogi személy számára. Cél: a Weboldal számlákat tudjon kiállítani az igénybevett szolgáltatások után a jogi személynek, valamint a Weboldal be tudja azonosítani a beérkező utalásokat

A Weboldalról elküldött kapcsolatfelvétel során a Weboldal bekéri a felhasználó nevét és emailcímét, míg a telefonszám opcionálisan megadható információ. Az adatkezelés célja: tájékoztató/ajánlat elküldése emailben, kapcsolatfelvétel (hozzájárulás esetén)

A Kapcsolat űrlap kitöltése során az alábbi személyes adatok kezelése történik:

 • Email cím - kötelező adat minden felhasználó számára, aki kitölti a kapcsolat űrlapot. Cél: a felhasználóval történő jövőbeni kommunikáció ezen az emailcímen történik az igénybevett szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztató küldés (hozzájárulás esetén).
 • Név - kötelező adat minden felhasználó számára, aki kitölti a kapcsolat űrlapot. Cél: a Weboldal nyújtotta szolgáltatás igénybevevőjének azonosíthatósága a szolgáltatás nyújtása során, valamint a kapcsolattartás
 • Telefonszám - opcionális, nem kötelező adat a felhasználók számára, akik kitöltik a kapcsolat űrlapot. Cél: a Weboldal nyújtotta szolgáltatás igénybevevőjével történő kapcsolattartás biztosítása, tájékoztatás nyújtása

Süti/Cookie tájékoztató

A Weboldal sütiket (cookie-kat) használ a felhasználók biztonságos azonosítására, valamint a felhasználók és a Weboldal közötti biztonságos kommunikációhoz.

A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja a cookie-k használatát.

A Weboldal használatával (a Cookie-k engedélyezése felugró ablakban az "Engedélyez" gomb megnyomásával és/vagy az Adatvédelmi és Süti/Cookie tájékoztató jóváhagyásával) Ön elfogadja a cookie-k használatát. Ha nem kívánja ezt elfogadni, akkor a cookie-k használatát a böngészője beállításaiban tudja letiltani. Ehhez kérjük olvassa el a "Sütik engedélyezése és tiltása" részt a részletes információkért (lásd lent). Felhívjuk figyelmét, hogy ha letiltja a cookie-kat, akkor előfordulhat, hogy nem tudja használni a Weboldal egyes részeit, ugyanis a cookie-k többsége szükséges a Weboldal nyújtott szolgáltatások zavartalan működéséhez.

A Weboldalon használt Sütik (Cookie-k):

Cookie Típus Funkció Érvényesség
_ga és _ga_* Google Analytics süti A Weboldal használatának monitorozását támogató süti Amíg a felhasználó használja a Weboldalt
sessionid Munkamenet süti - saját célú süti A weboldalra történő belépéshez, navigáláshoz és kulcsfontosságú funkciók működéséhez szükséges. Csak a Weboldalra regisztrált és bejelentkezett, valamint a megrendelést indító (a shop-ot és a kosarat használó) felhasználóknál jön létre ez a Cookie. Max 2 hétig, vagy kijelentkezésig
csrftoken Teljesítmény süti - saját célú süti A Weboldalon használt űrlapokon (belépés, regisztráció, stb.) keresztüli biztonságos adatátvitelhez szükséges Az utoljára használt űrlap után max. 10 percig
cookie_consent Teljesítmény süti - saját célú süti A Weboldal süti (cookie) tájékoztatójának és használatának önkéntes felhasználói elfogadását jelző cookie Az önkéntes felhasználói elfogadástól számított 1 évig
Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Adatkezeléssel érintettek köre

A Weboldalra önkéntesen regisztrált felhasználók, a Weboldallal kapcsolatot felvevők, valamint "cookie"-k ("sütik") esetén minden olyan felhasználó, aki használja az oldalt

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználók a Weboldalra történő regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje. A regisztráció csak akkor véglegesíthető, ha a felhasználók önkéntesen elfogadják az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtakat. Az elfogadás időpecsételt módon rögzítésre kerül.

Az adatkezelés módja

Automatizált adatfeldolgozás. A regisztráció során megadott személyes adatok a Weboldal mögötti adatbázisban lesznek tárolva.

Az adatkezelés időtartama

A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

Adattovábbítás külföldre

Nem történik adattovábbítás.

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő info@webremegy.hu emailcímére küldött levélen keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • az Adatkezelő milyen személyes adatait;
 • milyen jogalapon;
 • milyen adatkezelési cél miatt;
 • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az Adatkezelő info@webremegy.hu emailcímére küldött levélen keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy az Adatkezelő info@webremegy.hu emailcímére küldött levélen keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy az Adatkezelő info@webremegy.hu emailcímére küldött levélen keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő info@webremegy.hu emailcímére küldött levélen keresztül az Adatkezelőtől megkérje személyes adatainak törlését.
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.