Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban "ÁSZF") tartalmazzák Tóth Norbert e.v. (székhely: 2013 Pomáz, Bethlen Gábor utca 13/A, adószám: 58481794-1-33), mint szolgáltató (továbbiakban "Szolgáltató") által üzemeltetett webremegy.hu webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Hatálya a Szolgáltató weblapján (https://webremegy.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalon: https://webremegy.hu/aszf.

Kérjük csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: webremegy.hu | Tóth Norbert e.v.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2013 Pomáz, Bethlen Gábor utca 13/A.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@webremegy.hu.

Telefonszáma: +36-30/922-0087

Adószám: 58481794-1-33

Nyilvántartási szám: 56978313

A Szolgáltató lekérdezhető adatai adószám első 8 karakter alapján: https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely szolgáltató adatai: Opalstack LLC, 30 N Gould St, Suite R, Sheridan, Wyoming 82801 USA. Weboldal: https://opalstack.com

2. Alapvető rendelkezések

1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. A jelen ÁSZF 2022. március 31. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Regisztráció, ajánlat kérés, rendelés és vásárlás

1. Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával, ajánlat kérésével és megrendelésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatvédelmi és Süti/Cookie tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

2. Felhasználó a weboldalon történő regisztrációja, ajánlat kérése és megrendelése során köteles a saját, valós adatait megadni. A weboldalon megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználónak az adatai módosítására:

- A https://webremegy.hu/adataim oldalon a "Módosít" gomb megnyomásával

- Ajánlat kérésnél és megrendelésnél a "Felhasználói adatok" blokkon belül a "Regisztrált felhasználó" melletti "módosít" gomb megnyomásával

4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató biztosítja, hogy a Felhasználó új jelszót tudjon igényelni a weboldalon, ha az előzőt elfelejtette. A jelszó módosító felület elérhetősége: https://webremegy.hu/felhasznalo/jelszo_modositasa/. Amennyiben a Felhasználó bármilyen rendellenességet tapasztal a felhasználói fiókjával kapcsolatban, haladéktalanul jelzi a Szolgáltatónak a Szolgálatói adatoknál jelzett emailcímen.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1. A weboldalon megjelenített termékek/szolgáltatások online rendelhetők meg. A termékekre/szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendők. A weboldalon feltűntetett áraknál jelezve van, hogy nettó vagy bruttó árakról van-e szó. A bruttó árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, figyelembe véve az alanyi adómentesség értékhatárát.

2. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék/szolgáltatás nevét, leírását.

3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre egy adott termék/szolgáltatás kapcsán, a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék/szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket/szolgáltatás hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatás nyújtást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

5. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék/szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. Regisztráció, ajánlat kérés és a rendelés menete

1. Felhasználó ajánlatot kérni, illetve rendelést leadni tud előzetes regisztrációval, illetve előzetes regisztráció nélkül is. Az ajánlat kérést és a rendelést megelőző felhasználói regisztrációt az alábbi oldalon lehet megtenni: https://webremegy.hu/felhasznalo/regisztracio/. Az ajánlat kéréshez és rendeléshez felhasználói regisztrációra van szükség, amelyet a rendelési folyamat későbbi fázisában is meg lehet tenni.

2. Felhasználó a kívánt termékeket/szolgáltatásokat a https://webremegy.hu/shop weboldalon tudja kiválasztani és kosárba tenni.

3. A weboldal felső menüsorában elérhető kosár ikonra kattintva és a "Rendelés véglegesítése" gomb megnyomásával a weboldal a https://webremegy.hu/shop/kosar oldalra navigálja a Felhasználót, ahol tovább tudja folytatni az ajánlat kérési és rendelési folyamatot. Ezen az oldalon:

- Módosítani lehet a kosár tartalmán (termékeket/szolgáltatásokat lehet törölni, új termékeket/szolgáltatásokat lehet hozzáadni a kosárhoz)

- Meg kell adni a felhasználói adatokat. Ha a Felhasználó még nem regisztrált a weboldalra, akkor az "Új felhasználó" gomb megnyomásával elvégezheti a felhasználói regisztrációt. A "Felhasználói adatok" blokkban van lehetőség a felhasználói adatok módosítására és javítására is ("módosít" gomb megnyomásával). A Felhasználó által megadott emailcím mellett a Szolgáltató jelöli, hogy validált vagy nem validált emailcímről van-e szó. Egy emailcím akkor válik validálttá a Szolgáltató weboldalán, ha a Felhasználó megnyitja a regisztráció során küldött emailben a regisztrációt és az emailcímet megerősítő linket.

- A felhasználói adatok és a számlázási cím megadásával jut el a Felhasználó a véglegesítési blokkhoz, ahol áttekintheti az ajánlat legfontosabb adatait és megjegyzést írhat az ajánlatkéréshez.

- Ajánlatot kérni az Adatvédelmi és Süti/Cookie tájékoztató elolvasásával és elfogadásával, valamint az "Ajánlatkérés küldése" gomb megnyomásával lehet

4. Felhasználó visszaigazoló e-mailt (regisztráció során megadott emailcímére) és üzenetet kap (https://webremegy.hu/uzeneteim) a Szolgáltatótól az ajánlat kérés megérkezéséről. Ajánlat kérés során a Szolgáltató megvizsgálja a Felhasználó kérését és összeállítja a végleges ajánlatot számára. A végleges ajánlatról a Felhasználó emailt kap a regisztráció során megadott emailcímére, amely tartalmazni fogja a Szolgáltató által összeállított végleges ajánlatot PDF formátumban. A végleges ajánlatról üzenetet is kap a felhasználó, amelyet a https://webremegy.hu/uzeneteim oldalon ér el. A Felhasználó által kért ajánlatok és az azokra összeállított végleges ajánlati dokumentációk PDF formátumban, letölthető módon elérhetőek a https://webremegy.hu/ajanlataim oldalon.

5. A Felhasználó a végleges ajánlat alapján eldöntheti a https://webremegy.hu/ajanlataim oldalon a megfelelő ajánlat kiválasztásával, hogy megrendeli ("Megrendelés" gomb megnyomásával), módosítást kér / kérdést tesz fel ("Módosítás kérés / Kérdés" gomb megnyomásával), vagy figyelmen kívül hagyja azt. Módosítás kérés / kérdés esetén a 4-es pontól folytatódik a folyamat.

6. A terméke(ke)t/szolgáltatás(oka)t megrendelni a https://webremegy.hu/ajanlataim oldalon a megfelelő ajánlat kiválasztásával, a "Megrendelés" gomb megnyomásával, a felhasználói adatok megadásával, az ÁSZF és az Adatvédelmi és Süti/Cookie tájékoztató elolvasásával és elfogadásával és a "Megrendelés feladása" gomb megnyomásával lehet. A megrendelt ajánlatról a Felhasználó emailt kap a regisztráció során megadott emailcímére, amely tartalmazni fogja a megrendelt ajánlatot PDF formátuban.

7. A megrendelés után a Felhasználónak pénzügyileg teljesítenie kell a termékek/szolgáltatások fizetési ütemezésnek megfelelő vétárrészét a Szolgáltató felé. A https://webremegy.hu/rendeleseim oldalon a megfelelő megrendelés kiválasztása után kap a Felhasználó információt az aktuális fizetési kötelezettségéről és annak teljesítési lehetőségeiről. A megrendelés a fizetési ütemezésnek megfelelő vételárrész pénzügyi teljesítés után véglegesítődik.

Fizetési módok:

Átutalás: Felhasználó a megrendelni kívánt termék(ek)/szolgáltatás(ok) ellenértékét a megrendelési oldalon jelzett, a Szolgáltató bankszámlájára köteles átutalni.

Paypal: Felhasználónak lehetősége van a rendelést online, Paypal-on keresztül kifizetni, amelyről információt a megrendelési oldalon talál.

Az összeg Szolgáltató bankszámláján vagy Paypal számláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek)/szolgáltatás(ok) a megrendelt ajánlatban meghatározott módon történő átvételére.

7. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termék(ek)nél/szolgáltatás(ok)nál vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után a Szolgáltató azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

8. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése, amely minden költséget tartalmaz a megrendelni kívánt termék(ek)/szolgáltatás(ok) kapcsán. A számlát elektronikus úton küldi meg a Szolgáltató.

9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

10. Felhasználó visszaigazoló e-mailt kap a regisztráció során megadott emailcímére a Szolgáltatótól a megrendelésről és a megrendelés kifizetéséről. A visszaigazoló email tartalmazza a megrendelt terméke(ke)t/szolgáltatás(oka)t, a fizetési információkat, valamint a megrendeléshez kapcsolódó elektronikus számlát. Ugyanezek az információk elérhetőek lesznek a https://webremegy.hu/uzeneteim oldalon is a Felhasználó számára.

11. A Szolgáltató köteles a Felhasználó ajánlat kérésének és megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó ajánlat kérésének vagy megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Az ajánlat kérés vagy megrendelés és ezek visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodnak.

12. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy az email fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, illetve ha a Felhasználó email szolgáltatója a spam-ek (levélszemetek) közé teszi a Szolgáltató visszaigazoló leveleit. A Felhasználó az 5.3-as pontban jelzett módon validálhatja emailcímét a felhasználói regisztráció során.

6. Az ajánlatok, megrendelések feldolgozása és teljesítés

1. Az ajánlatok és megrendelések feldolgozása hétköznap munkanapokon munkaidőben történik (hétfőtől péntekig 09:00-17:00 között), de a Felhasználó a hét bármely napján és bármilyen időpontban kérhet ajánlatot és rendelhet terméke(ke)t/szolgáltatás(oka)t a Szolgáltatótól. A munkaidőn túl kért ajánlat és leadott megrendelés az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

2. Az egyes termékek/szolgáltatások teljesítési határideje az ajánlati dokumentációban kerül részletezésre.

3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

4. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettséget azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék vagy szolgáltatás nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

7. Elállás joga

1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

3. Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

4. A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalta e költség viselését.

5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

6. Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások közül ebben a kategóriába esik a domain rendelés, weboldalak és egyedi alkalmazások fejlesztése, valamint a tanácsadói tevékenység.

7. A Felhasználó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Felhasználó a csomagolást felbontotta;

- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

- (…) szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát (online termékek, e-book-ok, kurzusok, anyagok stb.).

8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

9. A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

10. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

11. Felhasználónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

12. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

13. A Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.

14. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

15. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

16. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a Szolgáltató a postára adás időpontját veszi figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

17. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli!

18. A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

19. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

20. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti a Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

21. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

22. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

23. Elállási jog gyakorlásának a menete: amennyiben a Felhasználó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

24. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.

25. A Felhasználó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

8. Szavatosság

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Felhasználó és Szolgáltató közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseitől a Felhasználó hátrányára tér el.

Kellékszavatosság

1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a weboldalt üzemeltető Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9. A szavatossági igény esetén történő eljárás

1. Felhasználó és Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Felhasználó hátrányára nem térhet el.

2. A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

4. A Szolgáltató a Felhasználó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.

6. Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.

7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

10. Vegyes rendelkezések

1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

3. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

11. Panaszkezelés rendje

1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

4. A Felhasználó panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

5. A Felhasználó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz.

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu.

A Felhasználónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja.

- A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Felhasználót megillető jogokkal és a Felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

- Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

- A Felhasználó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Felhasználó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

- Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a Felhasználó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

12. Szerzői jogok

1. Miután a webremegy.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a webremegy.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2. A webremegy.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

4. Tilos a webremegy.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a webremegy.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

13. Adatvédelem

A webremegy.hu Adatvédelmi és Süti/Cookie tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://webremegy.hu/adatvedelem

Pomáz, 2022. március 31.